OmVel-Tek projektet

Projekt Velfærdsteknologi for børn og unge.

Projektmodellen

 

Vi styrer VEL-TEK projektet efter projektmodellen - den rummer både projektets mål og metode. 

Når vi afprøver konkrete teknologier og vurderer deres anvendelighed og værdi - udgør afprøvningen en PTV. En pædagogisk teknologivurdering.

Målet med afprøvningerne er at lære at implementere teknologier på en systematisk måde - så vi bevidst vurderer og vælger teknologier der giver værdi - vi måler på tre niveauer:

  • Værdi for individet: Livskvalitet
  • Værdi for medarbejdere: Kompetenceudvikling og arbejdsmiljøet
  • Værdi for organisationen. Bedre ressourceudnyttelse og teknologiforståelse

Metoden er at afprøve teknologierne i dagligdagen - i den pædagogiske praksis. Når vi vurderer resultatet er det Pædagogiske Teknologi Vurderinger.

Metoden er inspireret af gennembrudsmetoden - altså små afprøvninger som justeres og gentages , indtil vi har viden nok til vurdere om vi skal udbrede teknologien eller droppe den.

Afprøvningerne sker på vore sociale institutioner, dagtilbud og skoler, og det er teknologiagenter - særligt. uddannede medarbejderne, der står for at gennemføre, vurdere og dokumentere resultatet, sammen med kolleger.

Afprøvningerne sker sammen med børnene og de unge. Vi fokuserer på teknologier der kan give øge livskvalitet: Teknologier der kan kompensere, understøtte og frem for alt motivere mig ved at: 

  • Give bedre dagstruktur
  • Hjælpe mig med at kommunikere
  • Hjælpe med at håndtere sociale situationer
  • Hjælpe mig med at træne
  • Hjælpe mig med at lære
  • Hjælpe mig med at finde vej
  • Teknologier der give mig tryghed

Den pædagogiske teknologivurdering PTV er et lille on-line dokumentationsredskab hvor hvor teknologiagenter beskriver og vurderer afprøvningerne.

I løbet af foråret 2017 samler vi alle de pædagogiske teknologivurderinger og evaluerer projektets resultater.

Teknologiagenter

Uden aktører sker der ingenting. Teknologiagenterne er personale fra deltagende skoler og institutioner. De uddannes løbende som facilatorer, i forandringsledelse og afholder inspirationsworkshops med nye teknologier.
De er spydspidser, igangsættere og tovholdere for læringsforløb.
Deres opgave er, med støtte fra projektgruppen,  at igangsætte, facilitere og dokumentere forløb i egen organisation.