Teknologiagenter

Teknologiagenterne er stammen i projektet. De arbejder med de forskellige teknologier, vurderer om de er brugbare i deres arbejdsdag og implementerer dem herefter på arbejdspladsen til glæde for slutbrugerne.

Mindst en medarbejder fra hver af de deltagende skoler og institutioner har taget en særlig uddannelse, som spydspids og tovholder for projektet og læringsforløb på egen arbejdsplads.

Disse ambassadører kalder vi teknologiagenter. I alt er 32 teknologiagenter blevet uddannet. Formålet er at de, med deres kendskab til brugerne, skal lære dem at anvende produktet på en måde så brugerne er trygge ved de nye tiltag.

Nøgleord er kommunikation, motivation og træning. Vi fokuserer på teknologier, der kan give bedre kommunikation, og teknologier der kan motivere til at lære og til at træne hjerne, muskler og krop. Det er der rigtig mange teknologier, der kan. Struktur og tryghed er andre nøgleord. For mange børn og unge er genkendelig dagsstruktur afgørende for en god hverdag og det kan give tryghed, bedre at kunne overskue det der skal ske lige nu, om lidt, eller i morgen.

Læs mere om teknologierne.