Baggrund

Baggrunden for projekt VEL-TEK

 

VEL-TEK  står for  Projekt Velfærdsteknologi for børn og unge, som er et udviklingsprojekt i Gentofte Kommune. Startet i 2015 og som evalueres i 2017.

Baggrund for projektet

Projektet tager afsæt i en undersøgelse af udbredelsen og kendskabet til velfærdsteknologi på kommunens børne- og ungeområde. Undersøgelsen blev foretaget i 2013 af Børn, Unge og Fritid i Gentofte Kommune og Socialt Udviklingscenter (SUS) og viste vi omgiver os med og bruger rigtig mange hjælpemidler og teknologier, men kendskabet til begrebet velfærdsteknologi var meget lille.

Deltagerne vurderede at det særlige fokus der ligger i begrebet Velfærdsteknolog vil være til stor gavn som støtte til børn og unge handicap, udfordringer og børn og unge i det hele taget, for at forbedre omverdenskontrol, selvstændighed og mestring af eget liv. Men også at mængden af teknologier er uoverskuelig, og at anvendelse af teknologier kræver viden, erfaringer og udbredelse af kendskab.

Og det er hensigten med projektet: At undersøge, vælge og afprøve teknologier der kan optimere livskvaliteten og den daglige ressourceudnyttelse, således at sociale kompetencer og arbejdsmiljø udvikles og understøttes for det enkelte barn.

Denne teknologiafprøvning, som er kernen i projektet, sker på store og små lærings- og uddannelsesforløb, i samspil mellem de respektive institutioner, brugere, samt VEL-TEK projektgruppen og samarbejdspartnere.

Om sitet

Hjemmesiden er et formidlingsredskab, som del af en indsats mod større teknologiforståelse påbørne- og ungeområdet. Formålet er at inspirere og dokumentere og udbrede den viden og de erfaringer der er blevet gjort, i forbindelse med projektforløbet, så alle, på sigt, kan få glæde af den. Derudover fungerer siden som et værktøj til projektaktørerne, hvor de kan læse om projektets komponenter, såsom workshops, læringsmodel- og forløb.

Succeskriterier
Med fokus på livskvalitet styrer projektet mod at undersøge hvordan teknologier kan skabe kvalitet læring og udvikling i den enkeltes hverdag og liv. 

I læringsmodellen kobles teknologi og pædagogik så brugeren er centrum for afprøvningerne. Gennem afprøvningerne måler på vi hvordan dette påvirker faglighed, kompetencer, livskvalitet og organisationen. Dette er projektets 4 succeskriterier og dem kan du læse mere om, her.

Læringsmodellen: Pædagogisk teknologivurdering 
Afprøvning af diverse teknologier gennemføres i læringsforløb, som dokumenteres med den pædagogiske teknologivurdering som redskab. Redskabet et en model der bruges til idé-, planlægning- og implementeringsmodel. Læs mere om Pædagogisk Teknologivurdering. 

Teknologiforståelse
Målet er at øge teknologiforståelsen på organisatorisk niveau. Det vil sige evnen til at vurdere om en teknologi er nyttig i forhold til borgeren, medarbejderen og organisationen. Altså giver den anvendte teknologi mening i organisationens dagligdagsrammer. Læs mere om teknologiforståelse.