Teknologiforståelse

Skriv din tekst her...

Det langsigtede mål

Projektets langsigtede mål er at opbygge bredere teknologiforståelse, så vi bliver bedre til at vurdere og implementere nye teknologier i organisationen. En vurdering som indbefatter mange forhold: Teknologierne er redskaber, det er os der vælger, og implementering af teknologier medfører altid en organisatorisk forandring.

I den pædagogiske praksis sigter vi altid mod at understøtte brugerens selvstændighed, selvbestemmelse og livsmestring. Men teknologiforståelsen indbefatter også en forståelse af at velfærdsteknologi går på to ben -  brugernes livskvalitet og organisationens ressourceudnyttelse går altid hånd i hånd.  

Når vi bruger ny teknologi på institutioner og skoler, er det nødvendigt at forstå teknologien som et artefakt. Teknologien har ikke bare en materiel side, men er også betydningsbærende. Ipads, apps, skærme, sociale robotter bærer noget nyt med sig, som påvirker brugeren, medarbejderne og organisationen. Måden vi forstår og håndterer nye teknologier ligger også i teknologiforståelsen.

Teknologiforståelse er med andre ord ikke et skarpt defineret begreb, men netop en bestræbelse på at forstå og mestre at vurdere teknologiernes betydning og vælge bevidst hvilke teknologier vi vil implementere i større skala.  Du kan læse mere om de forskellige teknologier og deres formåen, her.