Pædagogisk teknologivurdering

Teknologiafprøvninger er læringsforløb som munder ud i en PTV. En Pædagogisk TeknologiVurdering.

Læringsforløb. Teknologi - pædagogik - teknologiforståelse

Målet er at skabe og opsamle konkrete erfaringer med teknologi i den pædagogiske praksis. Modellen sikrer at hver afprøvning gennemføres systematisk og bliver dokumenteret. Et afprøvning er et læringsforløb som munder ud i en pædagogisk teknologivurdering. Pædagogisk fordi den sigter på den pædagogiske praksis hvor individet er i centrum: De børn og unge som afprøver teknologierne. Der er dem der skal opleve en ny kvalitet  ved at bruge teknologien.

Medarbejderne. Socialpædagoger, pædagoger, lærere, talehørepædagoger, psykologer og andre støttepersoner oplever teknologiens påvirkning på arbejdsmiljøet, og oplever konkret hvordan deres kompetencer rækker og matcher når teknologierne møder pædagogikken.

Organisationen påvirkes når teknologier ibrugtages og pædagogiske praksis og arbejdsgange ændres. Hvad betyder det for ressourceudnyttelse?

I sidste ende undersøger vi om de systematiske afprøvninger, wokshops, idemøder og teknologivurderinger ændrer vores teknologiforståelse og måske er motor for innovationskraft i organisationen. Arbejdet med at få evalueret forløbene er påbegyndt og vil løbende blive lagt ud på hjemmesiden. Se hvilke teknologier der afprøves.