Velkommen til VEL-TEK

I VEL-TEK projektet afprøver vi teknologier. Afprøvningerne sigter efter at øge livskvalitet, kompetencer og ressourceudnyttelse.

Teknologiforståelse

Vi afprøver teknologier - skaber konkrete erfaringer, og lære at vurdere om, hvor og hvordan teknologier skaber værdi i den pædagogiske praksis.

Mennesker og teknologi

Vi arbejder i dagtilbud, på skoler og i sociale institutioner. Alle bruger teknologier, men vi fokuserer på børn og unge med særlige behov.

VEL-TEK Resultater

Projektet er afsluttet og erfaringer spredes nu til hele kommunen. Projektets formål var, ved konkrete afprøvninger, at undersøge hvordan velfærdsteknologier kan løfte børn og unges livskvalitet, udvikle medarbejderes innovative kompetencer og fremme teknologiforståelse i organisationen.
Se opsamlingsrapport og læs mere om projektets resultater her.

Teknologier

Læs mere om teknologierne her.

PTV - Teknologivurdering

Teknologiafprøvninger gennemføres som  korte læringsforløb som munder ud i en PTV. En pædagogisk teknologivurdering. PTV modellen er målrettet den pædagogiske praksis, så afprøvninger og vurderingen foretages med børn og unge af personalet der er omkring dem til daglig.
PTV modellen er en idé-, planlægnings- og vurderings- og implementeringsmodel.