Velkommen til VEL-TEK

I VEL-TEK projektet afprøver vi teknologier. Afprøvningerne sigter efter at øge livskvalitet, kompetencer og ressourceudnyttelse.

Teknologiforståelse

Vi afprøver teknologier - skaber konkrete erfaringer, og lære at vurdere om, hvor og hvordan teknologier skaber værdi i den pædagogiske praksis.

Mennesker og teknologi

Vi arbejder i dagtilbud, på skoler og i sociale institutioner. Alle bruger teknologier, men vi fokuserer på børn og unge med særlige behov.

Projektets formål

Formålet med projektet er at skabe og dokumentere systematiske erfaringer ved ibrugtagning af velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet.
Succeskriterier er at anvende teknologier så de løfter brugerens livskvalitet, arbejdsmiljø og medarbejderkompetencer og organisationen so helhed.
Livskvalitet, kompetencer og organisatorisk læring er selvfølgelig svært at måle i korte læringsforløb, men det betyder jo ikke at vi ikke skal prøve!

PTV - Teknologivurdering

Teknologiafprøvninger gennemføres som  korte læringsforløb som munder ud i en PTV. En pædagogisk teknologivurdering. PTV modellen er målrettet den pædagogiske praksis, så afprøvninger og vurderingen foretages med børn og unge af personalet der er omkring dem til daglig.
PTV modellen er en idé-, planlægnings- og vurderings- og implementeringsmodel.

Teknologiagenter

Uden aktører sker der ingenting. Teknologiagenterne er personale fra deltagende skoler og institutioner. De uddannes løbende som facilatorer, i forandringsledelse og afholder inspirationsworkshops med nye teknologier.
De er spydspidser, igangsættere og tovholdere for læringsforløb.
Deres opgave er, med støtte fra projektgruppen,  at igangsætte, facilitere og dokumentere forløb i egen organisation.